Samtal/Coaching

Samtal

Tillsammans utforskar vi vad som är just dina behov och hur du kan förverkliga det du vill uppnå. Vi är i en trygg och lugn miljö där jag hjälper dig att sortera upp dina tankar och känslor. Kanske önskar du att bli tryggare i dig själv, förbättra din självkänsla och utveckla viljan att styra över ditt liv? Kanske vill du lära dig att hantera stress och orosmoment? Kanske vill du känna dig friare, mer kreativ och närvarande eller lära känna dig själv på djupet och få tillgång till dina outnyttjade resurser? Tillsammans utforskar vi vad som är just dina behov och hur du kan förverkliga det du vill uppnå.

Ibland blev inte livet som vi ville.  Samtal kan vara en lösning när du känner dig nedstämd eller orolig, när du har drabbats av sorg eller förlust, när du går igenom en kris eller när du känner dig låst i din nuvarande livssituation. Kanske behöver du bryta dina gamla invanda tankemönster eller din livsstil och utforska nya möjligheter?

Kanske står du vid ett vägskäl i livet och vet inte hur du ska gå vidare? Jag kombinerar ibland samtal med coaching och Mindfulness för att du ska få bästa möjliga effekt.